Κερδίζετε μέχρι και τρεις φορές την αξία της επένδυσης και μειώνετε σημαντικά τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον

 

Παραδείγματα τυποποιημένων Κ.Σ.

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΜΑΓΙΕ ΜΠΟΙΛΕΡ
ΖΝΧ 200 L ΖΝΧ 300 L ΖΝΧ 500 L
ΠΡΟΪΌΝΤΑ   ΤΕΜ ΠΡΟΪΌΝΤΑ   ΤΕΜ ΠΡΟΪΌΝΤΑ   ΤΕΜ
GBL 200 L / 3E ΜΠΟΙΛΕΡ ΚΑΘΕΤΟ ΕΜΑΓΙΕ 1 GBL 300 L / 3E ΜΠΟΙΛΕΡ ΚΑΘΕΤΟ ΕΜΑΓΙΕ 1 GBL 500 L / 3E ΜΠΟΙΛΕΡ ΚΑΘΕΤΟ ΕΜΑΓΙΕ 1
SAC 100 X 200 ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΜΕ 4 ΑΚΡΑ 2 SAC 100 X 200 ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΜΕ 4 ΑΚΡΑ 3 SAC 100 X 200 ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΜΕ 4 ΑΚΡΑ 5
ΒΑΣΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΔΙΠΛΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ 1 ΒΑΣΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΔΙΠΛΗ & ΜΟΝΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ 1 ΒΑΣΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΔΙΠΛΗ & ΜΟΝΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ 2
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 NCS ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΜΕ 4 ΑΚΡΑ 1 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 3 NCS ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΜΕ 4 ΑΚΡΑ 1 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 3 NCS ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΜΕ 4 ΑΚΡΑ 1
ΑΝΤΕΠΙΣΤΟΦΗ 3/4˝ 1 ΑΝΤΕΠΙΣΤΟΦΗ 3/4˝ 1 ΑΝΤΕΠΙΣΤΟΦΗ 3/4˝ 1
ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΟ ΥΓΡΟ 4 LT 2 ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΟ ΥΓΡΟ 4 LT 3 ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΟ ΥΓΡΟ 4 LT 5
ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ME 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ MP-DT 1 ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ME 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ MP-DT 1 ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ME 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ MP-DT

1

ΤΑΦ ΑΝΟΔΙΟΥ 3/4˝ 1 ΤΑΦ ΑΝΟΔΙΟΥ 3/4˝ 1 ΤΑΦ ΑΝΟΔΙΟΥ 3/4˝ 1
ΚΥΑΘΙΟ ΧΑΛΚΙΝΟ DC100 3 ΚΥΑΘΙΟ ΧΑΛΚΙΝΟ DC100 3 ΚΥΑΘΙΟ ΧΑΛΚΙΝΟ DC100 3
SOLAR KIT ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ.Θ 1 SOLAR KIT ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ.Θ 1 SOLAR KIT ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ.Θ 1
ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ REFLEX 18 LIT 1 ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ REFLEX 18 LIT 1 ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ REFLEX 18 LIT 1
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ ΗΛΙΑΚΟΥ 3/8" ΜΕ ΒΑΝΑ ΚΑΙ ΚΥΑΘΙΟ 1 ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ ΗΛΙΑΚΟΥ 3/8" ΜΕ ΒΑΝΑ ΚΑΙ ΚΥΑΘΙΟ 1 ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ ΗΛΙΑΚΟΥ 3/8" ΜΕ ΒΑΝΑ ΚΑΙ ΚΥΑΘΙΟ 1
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ inox ΜΠΟΙΛΕΡ
ΖΝΧ 150 L ΖΝΧ 200 L
ΠΡΟΪΌΝΤΑ   ΤΕΜ ΠΡΟΪΌΝΤΑ   ΤΕΜ
IBL 150 L / 3 E ΚΑΘΕΤΟ 1 IBL 200 L / 3 E ΚΑΘΕΤΟ 1
NCS 90 X 150 ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΜΕ 2 ΑΚΡΑ 2 NCS 100 X 200 ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΜΕ 4 ΑΚΡΑ 2
ΒΑΣΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΔΙΠΛΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ   1 ΒΑΣΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΔΙΠΛΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ   1
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 NCS ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΜΕ 4 ΑΚΡΑ 1 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 NCS ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΜΕ 4 ΑΚΡΑ 1
ΑΝΤΕΠΙΣΤΟΦΗ 3/4˝ 1 ΑΝΤΕΠΙΣΤΟΦΗ 3/4˝ 1
ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΟ ΥΓΡΟ 4 LT 2 ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΟ ΥΓΡΟ 4 LT 2
ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ME 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ MP-DT 1 ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ME 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ MP-DT 1
ΤΑΦ ΑΝΟΔΙΟΥ 3/4˝ 1 ΤΑΦ ΑΝΟΔΙΟΥ 3/4˝ 1
ΚΥΑΘΙΟ ΧΑΛΚΙΝΟ DC100 3 ΚΥΑΘΙΟ ΧΑΛΚΙΝΟ DC100 3
SOLAR KIT ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ.Θ 1 SOLAR KIT ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ.Θ 1
ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ REFLEX 18 LIT 1 ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ REFLEX 18 LIT 1
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ ΗΛΙΑΚΟΥ 3/8" ΜΕ ΒΑΝΑ ΚΑΙ ΚΥΑΘΙΟ 1 ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ ΗΛΙΑΚΟΥ 3/8" ΜΕ ΒΑΝΑ ΚΑΙ ΚΥΑΘΙΟ 1

Διαβάστε περισσότερα για εφαρμογές κεντρικών συστημάτων για κατοικίες.

Διαβάστε τα οικονομικά οφέλη.

Έντυπο

Κεντρικά συστήματα εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας - ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ (pdf)