Ηλιακοί Θερμοσίφωνες: Μύθοι και πραγματικότητα

 

Σε αυτό το άρθρο θα διαβάσετε:

Προτείνουμε, σε κάθε υποψήφιο αγοραστή Ηλιακού Θερμοσίφωνα, να διαβάσει προσεκτικά αυτή την ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ πριν αποφασίσει την επιλογή του Ηλιακού που θα αγοράσει.

Η απόκτηση ενός Ηλιακού Θερμοσίφωνα αποτελεί για τον αγοραστή επένδυση η οποία προσδοκάται από αυτόν να έχει υψηλή απόδοση για αρκετά χρόνια. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, απαραίτητες προϋποθέσεις είναι:

  • Η ποιότητα του ηλιακού θερμοσίφωνα (απόδοση και αντοχή) να είναι υψηλή,
  • Η χωρητικότητά του να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της οικογένειας για ζεστό νερό χρήσης,
  • Η εγκατάσταση του να γίνει με τα σωστά πρότυπα,
  • Να πραγματοποιείται η προβλεπόμενη περιοδική συντήρηση, για την καλή λειτουργία του, τους καθορισμένους χρόνους από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς της εταιρίας.

Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, ο υποψήφιος αγοραστής Ηλιακού θερμοσίφωνα θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι η πολυπληθής παρουσία κατασκευαστών Ηλιακών Θερμοσιφώνων προμηνύει σημαντικές διαφοροποιήσεις στην ποιότητα και την τιμή των προϊόντων τους. Τα κριτήρια επιλογής που καθορίζει ο αγοραστής, σύμφωνα με τις προτιμήσεις του, το ύψος του ποσού που προτίθεται να επενδύσει και η σωστή διερεύνηση της αγοράς που θα πραγματοποιήσει, προκειμένου να αποφασίσει τι θα αγοράσει, αποτελούν τους καθοριστικούς παράγοντες μιας ορθής - αποδοτικής επένδυσης για ζεστό νερό χρήσης.

Γιατί να προτιμήσω Ηλιακό Θερμοσίφωνα ΜΑLTEZOS;

Η MALTEZOS διαφοροποιείται των ανταγωνιστών της, κυρίως, λόγω των ακόλουθων χαρακτηριστικών της:

Συστάσεις. Η συντριπτική πλειοψηφία των νέων πελατών της MALTEZOS προέρχεται από συστάσεις άλλων ικανοποιημένων πελατών της. Οι συστάσεις τους αποτελούν την εγκυρότερη διαφήμιση για την εταιρία.

Υπεύθυνη διάγνωση. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται με εντελώς δωρεάν επίσκεψη έμπειρου στελέχους της εταιρίας στο κτίριο του ενδιαφερόμενου προκειμένου να εκτιμηθούν υπεύθυνα οι τεχνικοί περιορισμοί και οι απαιτήσεις της εγκατάστασης καθώς και ο προσδιορισμός της απαιτούμενης δαπάνης σύμφωνα με την λύση που επιλέγεται.

Υψηλή απόδοση του Ηλιακού καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του. Οι Ανοξείδωτοι Ηλιακοί θερμοσίφωνες MALTEZOS έχουν δοκιμαστεί με βάση το Ευρωπαικό πρότυπο ΕΝ 12976 και έχουν πιστοποιηθεί με το διεθνές σήμα ποιότητας SOLAR KEYMARK από τον οργανισμό τυποποίησης ICIM ενώ έχουν αξιολογηθεί με την ανώτερη ενεργειακή κατάταξη Α (4 ήλιοι) από τον ΕΛΟΤ.

Μεγάλη διάρκεια ζωής του Ηλιακού η οποία χαρακτηρίζει την απόκτησή του ως εξαιρετικά συμφέρουσα από την οικονομική άποψη. Οι Ηλιακοί Θερμοσίφωνες MALTEZOS κατασκευάζονται με όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις που τους εξασφαλίζουν υψηλή απόδοση και μεγάλη αντοχή για πολλά χρόνια. H MALTEZOS εγγυάται ότι κάθε Ηλιακός της Θερμοσίφωνας έχει περάσει επιτυχώς μια σειρά από αυστηρές μετρήσεις και ελέγχους.

Έλεγχος καλής λειτουργίας του προϊόντος αμέσως μετά την εγκατάστασή του και ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη ενημέρωσης του πελάτη σχετικά με την σωστή χρήση του ηλιακού του καθοδηγώντας τον στην αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση της επένδυσής του καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.

Τεχνική υποστήριξη η οποία καλύπτει τόσο τις ανάγκες περιοδικής συντήρησης για την αποδοτική λειτουργία των προϊόντων της εταιρίας, όπου αυτή προβλέπεται, όσο και τυχόν έκτακτες βλάβες που μπορεί να προκύψουν ανεξαρτήτως της αιτίας που τις προκάλεσε.
Η εταιρεία δεσμεύεται γιαάμεση παροχή τεχνικής εξυπηρέτησηςτόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την λήξη της εγγύησης του προϊόντος, καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του. Τα εξειδικευμένα συνεργεία της εταιρίας στην περιοχή της Αττικής και των εξουσιοδοτημένων συνεργατών μας στην υπόλοιπη Ελλάδα αναλαμβάνουν την υπεύθυνη και αποτελεσματική αντιμετώπιση τυχουσών βλαβών στα προϊόντα μας.

Η τιμή απόκτησης των προϊόντων και των υπηρεσιών της MALTEZOS ανταποκρίνονται πλήρως στην ποιότητα που αντιπροσωπεύουν καθιστώντας την επένδυση του πελάτη ως την πλέον συμφέρουσα στην αγορά.

Η εγγύηση της MALTEZOS η οποία διασφαλίζεται με την υπευθυνότητα και τη συνέπεια που χαρακτηρίζει την εταιρία για περισσότερα από 35 χρόνια, από την ίδρυσή της.

Σας μιλάνε για ανοξείδωτο Ηλιακό Θερμοσίφωνα; Όλη η αλήθεια εδώ.

Ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά της MALTEZOS που την καθιέρωσαν στην αγορά και την ξεχωρίζουν ποιοτικά από τους ανταγωνιστές της, στον κλάδο των ανοξείδωτων Ηλιακών θερμοσιφώνων, είναι η ανώτερη ποιότητα πρώτης ύλης που χρησιμοποιεί στα προϊόντα της. Ο ανοξείδωτος χάλυβας 316L HiMo, που χρησιμοποιείται για την κατασκευή των Θερμοδοχείων της, κατασκευάζεται στις Σκανδιναυικές χώρες με πολύ υψηλά ποιοτικά πρότυπα.
Τα ανοξείδωτα θερμοδοχεία υπερτερούν των άλλων γιατί έχουν:

  1. Πολύ υψηλή ανθεκτικότητα στη διάβρωση.
  2. Εξαιρετική αντίσταση τόσο στις χαμηλές όσο και στις υψηλές θερμοκρασίες.
  3. Αισθητική τελειότητα στο εξωτερικό φινίρισμα.
  4. Αναλλοίωτη ποιότητα στο νερό που αποθηκεύουν από το δίκτυο.
  5. Σημαντικά μικρότερο βάρος από τα εμαγιέ θερμοδοχεία.

Οι Ηλιακοί Θερμοσίφωνες MALTEZOS είναι ακριβοί; Δείτε στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο «φθηνός» ηλιακός είναι συχνά πολύ ακριβότερος.

Οι Ηλιακοί Θερμοσίφωνες MALTEZOS είναι ακριβοί; Δείτε στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο «φθηνός» ηλιακός είναι συχνά πολύ ακριβότερος.

Σε πολλούς αγοραστές επικρατεί σημαντική σύγχυση σχετικά με την ερμηνεία των όρων «ακριβό» και «φθηνό» προϊόν. Μία σύγχυση που συχνά γίνεται αντικείμενο «εκμετάλλευσης» από ορισμένους πωλητές.

Διευκρινίζουμε, για την ορθή ενημέρωση του υποψήφιου αγοραστή, ότι πρέπει να διαχωρίζει τους όρους «υψηλή τιμή» έναντι «ακριβό» και «χαμηλή τιμή» έναντι «φθηνό» προϊόν. Ειδικότερα, «Ακριβό» προϊόν (ή υπηρεσία) θεωρείται ουσιαστικά εκείνο του οποίου η «πραγματική αξία» (απόδοση, αντοχή, εγγύηση, κλπ.) είναι κατώτερη της τιμής που καταβάλλεται για την απόκτησή του.  Έτσι, η τυχόν «χαμηλότερη τιμή» του δεν κρίνεται συμφέρουσα για τον αγοραστή.

Αντίστοιχα, «Φθηνό» θεωρείται ένα προϊόν του οποίου η «πραγματική αξία» είναι ανώτερη της τιμής που καταβάλλεται για την απόκτησή του, ακόμα κι αν η τιμή του είναι υψηλότερη.

Συμφέρουσα  είναι για τον αγοραστή,  κατά την άποψη μας, η απόκτηση του προϊόντος (ή υπηρεσίας) που έχει τις προδιαγραφές που ανταποκρίνονται πλήρως στην ανάγκη του και το οποίο αποκτά στην «καλύτερη προσφερόμενη τιμή» η οποία προκύπτει από τον ιδανικό συσχετισμό της «τιμής απόκτησης» με το «συνολικό όφελος» που θα καρπωθεί από το προϊόν καθ’ όλη τη διάρκεια της υποσχόμενης ζωής του. Στην συνολική αξιολόγηση φυσικά συνεκτιμώνται και οι ευκολίες πληρωμής.

Η εταιρία MALTEZOS έχει ως πάγια πολιτική της τον εμπλουτισμό των ποιοτικών χαρακτηριστικών των προϊόντων της με πρόσθετη αξία η οποία περιλαμβάνει ποικίλες υπηρεσίες και διασφαλίσεις (ελέγχους, ενημέρωση και τεχνική υποστήριξη) για την μέγιστη εκμετάλλευσή τους κατά τη συνολική διάρκεια ζωής τους. Ένα σύνολο ποιοτικών χαρακτηριστικών και υπηρεσιών που καθιστούν τα προϊόντα της ως τα πλέον συμφέροντα και οικονομικότερα στην αγορά.

Είναι αλήθεια ότι μπορώ να πραγματοποιήσω συμφέρουσα αγορά Ηλιακού μέσω του Διαδικτύου;

Ασφαλώς όχι. Η επιτυχής και συμφέρουσα επιλογή και αγορά Ηλιακού θερμοσίφωνα απαιτεί, αρχικά, υπεύθυνη διερεύνηση τόσο των ειδικών αναγκών του νοικοκυριού και της ροής κατανάλωσης του παραγόμενου ζεστού νερού, όσο και των βασικών προϋποθέσεων για την σωστή εγκατάσταση του. Για να εξασφαλισθούν όλες αυτές οι προϋποθέσεις είναι αναγκαία η διερεύνηση των αναγκών του πελάτη, του χώρου εγκατάστασης και ο προσδιορισμός του συνολικού κόστους (προϊόν και εγκατάσταση) από εμπειρογνώμονα πωλητή. Σημειωτέον ότι αυτές οι υπηρεσίες προσφέρονται εντελώς δωρεάν από την MALTEZOS.                                          
Κατά συνέπεια, η ενημέρωση μέσω καταλόγων για τις τιμές των Ηλιακών θερμοσιφώνων, που προβάλλονται μέσω ειδικών ιστοσελίδων στο διαδίκτυο, οδηγεί σε ανεπαρκείς και λανθασμένες αποφάσεις οι οποίες, δυστυχώς, θα διαπιστωθούν από τον αγοραστή, όταν πλέον θα έχει υποστεί την ζημιά.

Σας προτείνουν Ηλιακό MALTEZOS; Προσοχή στις απομιμήσεις!

Οι Ηλιακοί Θερμοσίφωνες MALTEZOS πωλούνται, σε όλη την Ελλάδα, αποκλειστικά μέσω εξουσιοδοτημένων συνεργατών της εταιρίας. Έχουν διαπιστωθεί περιπτώσεις κατά τις οποίες, μη εξουσιοδοτημένοι καταστηματάρχες «δηλώνουν» ότι πωλούν Ηλιακούς θερμοσίφωνες MALTEZOS, χρησιμοποιώντας τους ως «κράχτη», προκειμένου να επιχειρηματολογήσουν υπέρ άλλων μαρκών. Σε περίπτωση που χρειάζεστε επιβεβαίωση για την πιστότητα ενός καταστήματος που δηλώνει συνεργάτης μας, τηλεφωνήστε μας στο 210 94.02.015.